Asennus, Käyttö ja Huolto

Sijoituspaikka

Lataa ohjekirja pdf -muodossa tästä: Ohjekirja (Suomeksi).   Instruktionsbok på svenska ( pdf)

Suodatin asennetaan paikkaan, jossa on ympärillä riittävästi tilaa suodattimen huoltoa ja tarkistusta varten.       

Suodatin asennetaan maan päälle tasaiselle routimattomalle maalle vaakasuoraan, paikkaan johon ei pintavesi jää seisomaan, esim. terassin alle.

Voidaan myös upottaa ½ maahan.

Ilmansäätöventtiiliin ja putkiliitoksiin pitää myös päästä käsiksi huoltoa varten.

Asentaminen

Viettoviemäriä käytettäessä lähtöviemäristä on oltava riittävä kaltevuus suodattimeen (vähintään 2 %), näin saadaan jätevedelle esteetön virtaus.

 

 1. Suodatinmateriaalien asennus ja vaihtaminen

  Harmaavesisuodatin sisältää neljä (4) päällekkäistä, värien mukaisessa järjestyksessä asennettua suodatinallasta, joihin jokaiseen on jo tehtaalla asennettu valmiiksi suodatinmateriaalit.

  Tarkista/asenna/vaihda materiaalit ja altaat suodattimeen siten, että ne ovat paikoillaan toimintakuvan mukaisessa värijärjestyksessä

  HUOM! LISÄKSI ylimmäisen altaan pohjalle, suodatinlevyn alle levitetään tasaisesti suodattimessa sisällä oleva pussillinen fosforinpoistoainetta

 2. Viemäriputkien asennus

  Viemäriputket, (eivät kuulu toimitukseen) asennetaan suodattimen sivussa oleviin Ǿ 50 mm putkiyhteisiin kuvan osoittamalla tavalla.

  Tuloputki kohtaan 1 ja poistoputki kohtaa 2. Poistoputki viedään haluttuun purkupaikkaan ja sen päähän kannattaa asentaa verkko jyrsijöiden varalta.

 3. Ilmaventtiili

  Ilmaventtiilin (3) tehtävänä on antaa suodatinpinnoissa eläville pieneliöille riittävästi happea, jotta ne pystyvät toimimaan. Säädä venttiilit kesällä raolleen n. 2 cm ja myöhemmin syksyllä vain vähän, noin 1cm.

  SE ON SIINÄ! SUODATIN ON KÄYTTÖVALMIS

 

 

 

 

 

 

 

Jätevesiselvitys ja lupa-asiat

Kiinteistön omistajan on tehtävä kunnalle selostus kiinteistön talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta.

Valtioneuvoston asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

 • Lupa-asiat- ja hakukaavakkeet ovat kuntakohtaisia ja ne pyydetään kyseisen kunnan rakennusvalvonnasta.
 • Kunnat voivat antaa myös paikallisia määräyksiä jätevesienkäsittelyyn.
 • Asetus ei määrää puhdistusmenetelmää, vaan puhdistustulokset.

Hakemukseen tulee liittää jätevesijärjestelmän käyttö - ja huolto-ohjeet, sekä huoltopäiväkirja.  Huolto-ohjeet ja päiväkirja on säilytettävä kiinteistössä.

Huolto ja seuranta

Toiminnan seuraaminen

Käyttöönoton jälkeen suodattimen toimintaa on seurattava säännöllisesti. Vähintään 2 kertaa kesässä.
Suodatinmateriaalit saattavat tukkeutua ennenaikaisesti ylisuuren kuormituksen takia, tällöin suodatinmateriaalit on vaihdettava. Tarkistukset ja muut toimenpiteet on merkattava huoltopäiväkirjaan.

Säilytys ja varoitukset

Säilytys: Suositellaan altaiden tyhjennystä ja pesua talviajaksi.

VAROITUKSET:

Suodattimeen ei saa johtaa wc:n tai kuivakäymälän jätevesiä, sade, hule, salaojavesiä, eikä myrkyllisiä tai haitallisiksi luokiteltuja kemikaaleja esim. maalit, öljyt, liuottimet ym, jotka voivat tuhota jätevettä puhdistavat pieneliöt ja bakteerit.

Suodatinmateriaalinen vaihtaminen

 1. Irrota mökistä tuleva viemäriputki suodattimesta
 2. Avaa suodattimessa olevat lukot.
 3. Poista suodattimen yläosa.
 4. Nosta sisällä olevat altaat yksitellen pois suodattimesta

Poista suodatinmateriaalit ja huuhtele altaat.

Suodatinmateriaalit ja fosforinpoistoaine kompostoidaan ja voidaan käyttää myöhemmin maanparannusaineena esim. perennapenkeissä, vihannespalstoilla ja kukkapenkeissä.

Asenna uudet suodatinmateriaalit altaisiin ja laita altaat värien mukaisessa järjestyksessä takaisin suodattimeen.

Lisätietoa kohdassa Asentaminen

Suodatinmateriaalit on vaihdettava mökkikäytössä noin 6 kk välein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
Uudet materiaalit tilataan laitevalmistajalta.

Ekolog suodatinmateriaalien toimitukset

Huoltopaketti: 4 kappaletta suodatinlevyjä, sekä fosforinpoisto aine.

Tilataan valmistajalta.

On järkevää tehdä materiaalitoimituksista vuosisopimus, jolloin valmistaja postittaa huoltoon tarvittavat materiaalit ja fosforinpoistoaineen esim. joka syksy ennen mökkikauden päättymistä. Siten varmistat, että suodatin myös toimii ja täyttää jätevesiasetuksen vaatimukset.

 

Valmistaja: Salog Oy

Myynti:   K-Rauta Passeli Salo                              

 

              Salog Oy Pentti Porko 0500 531 923 

                                
                               

 
 


 

jätevesiasetus, 209/2011, asennus, harmaavesisuodattimen asennus, jätevesiselvitys, jätevesisuunnitelma, jätevesisuunnitelmat, toimenpidelupa, lupa-asiakirjat, ekolog 450, harmaavesisuodatin 450, loma-asunnot, haja-asutus, vesihuolto, Itämeri, vesistöt ja vesivarat,